Surveybureau

SurveyBureau - Minimizing Risk

Er oberoende part vid inspektioner, leverantörsbedömningar, verifieringar och due diligence 

UAV / UAS Inspektion
SurveyBureau
SurveyBureau

UAV / UAS Inspektion

Vi utför inspektioner med hjälp av olika typer av drönare. Våra system är utrustade med bla HD-Kamera och IR/FLIR.

 

Exempel på användningsområden både offshore & onshore:

 

Vindkraft&Kraftledning - Blad, torn, turbin, ledning, konstruktion.

 

Oljerigg&Industri - Skorsten, coating, konstruktion, termografering.

 

Gruv&Anlägg - Volymberäkning, ortofoto, lägeskontroll.

 

Bygg&Fastighet - Ortofoto, värmeläckage, fasad/takbesiktning, termografering.

 

Skog - Inventering, barkborrekontroll, stormskadekontroll, ortofoton.

Image description

VERKSAMHETSSYSTEM

Vi hjälper er med uppbyggnad av verksamhetssystem baserat på följande ISO standarder:

 

ISO 9001 - Kvalité

ISO 14001 - Miljö

ISO 18001 - Arbetsmiljö

 

Vi kan även hjälpa er implementera icke certifierbara standarder (vägledande):

 

ISO 10006 - Kvalitetsledning i projekt

ISO 31000 - Risk Management

Image description

RISK MANAGEMENT

Riskmanagement betyder att systematiskt bedöma, övervaka och minska riskerna.

 

Här kan vi hjälpa till med rådgivning men också närvara vid olika typer av stresstest för att bedöma vilken beredskapsnivå ni ligger på i dagsläget.

Bildbeskrivning

AUDIT & GRANSKNING


Vi hjälper er med oberoende granskningar hos era underleverantörer, projekt, återförsäljare etc för att verifera att uppdragsbeskrivningar, rutiner, policies efterlevs och att tjänster/produkter uppfyller ställda krav. 


Bildbeskrivning

NYHET:


2016-04-08

ROV INSPEKTION

Vi på SurveyBureau kan inom kort även utföra inspektion med ROV / Undervattensrobot. 


Exempel på ROV-tjänster:

- Undervattensinspektion: kaj; fundament; skrov; konstruktion; pipeline/rör.

- Inmätning (laser)

- Tjocklekskontroll med ultraljud

- Bottenprov

- Undervattensök

INDUSTRI

Vår industriavdelning hjälper er med olika typer av oberoende inspektioner. Vi verifierar att de krav som ställs på produkt eller tjänst uppfyller ställda krav. 

 

Några exempel är:

Leverantörsbedömningar

Vi granskar er leverantör på utvald process utefter en standard eller anpassad checklista.

 

Tillverkningsinspektion

Vi inspekterar ex. slutprodukt,  tillverkningsprocess eller innan skeppning för att verifiera enligt referens, standard eller checklista.

SurveyBureau

BYGG & FASTIGHET

Tjänster riktade mot Bygg & Fastighetssektorn.

 

Byggprojektledning

Vi hjälper er med projektledning av små och stora byggprojekt. Eller så kan vi komma in i redan pågående projekt för att hjälpa er med effektiviseringar och/eller förbättringar.


Termografering

Med hjälp av termografering kan vi tex hitta källor till energiförluster.


Due Diligence

Vi kan utföra teknisk due diligence av befintlig fastighet. Men även
medverka som specialister tex vid due diligence av fastighet/entreprenadföretag.

 

Rådgivning inom Green Building

LEED

BREEAM

DGNB