SurveyBureau är ett innovativt inspektionsföretag som kan hjälpa er med olika typer av oberoende inspektioner, leverantörsbedömningar, verifieringar, kontroller och due diligence. 

Vi arbetar ständigt med att hitta nya tekniska möjligheter och metoder att reducera risker och kostnader vid olika typer av inspektioner. Vi har mångårig erfarenhet av inspektioner med UAV/Drönare samt ROV/Undervattensrobot. 

UAV/Drönartjänster
Vi arbetar inom flera olika sektorer och använder oss av olika UAVsystem för att bäst passa uppdraget. Vi har system som både kan användas inomhus, utomhus och i trånga utrymmen där personal ej har access. 

ROV/Undervattensrobot

Vi använder oss av olika system för att på ett tidseffektivt ock säkert sätt utföra olika typer av undervattensinspektioner. 

Inspektioner & Kontroller

Vår industriavdelning hjälper er med olika typer av oberoende inspektioner. Vi verifierar att de krav som ställs på produkt eller tjänst uppfyller ställda krav. 

Några exempel är:

Leverantörsbedömningar

Vi granskar er leverantör på utvald process utefter en standard eller anpassad checklista.

Tillverkningsinspektion

Vi inspekterar ex. slutprodukt,  tillverkningsprocess eller innan skeppning för att verifiera enligt referens, standard eller checklista.  

Audit/Inventering

Vi besöker exempelvis återförsäljare för att verifiera att de lever upp till krav, policies, eller att enheter finns kvar i lager. 

Kontakta oss 

info@surveybureau.se

+46 (0)31-42 10 20

© SurveyBureau 2017 All rights reserved